Termín nahrávání Bakalářských prací do ISu

Připomínáme že termín pro odevzdávání prací do ISu je 30. 3. 2015 (viz http://www.ped.muni.cz/studium/bc-a-mgr-studium/statni-zaverecne-zkousky).

Pamatujte na to prosím a pracujte soustavně.