Termín nahrávání Bakalářských prací do IS MU

Připomínáme že termín pro odevzdávání prací do IS MU je 30. 11. 2016 nebo 30. 3. 2017 (viz http://www.ped.muni.cz/studium/bc-a-mgr-studium/statni-zaverecne-zkousky).

Pamatujte na to prosím a pracujte soustavně.