Přístup studenta k SZZ

Vážená studentko, vážený studente,

blíží se konec Vašeho studia, proto Vás chceme upozornit, abyste si v IS MU v sekci Student / Závěr studia / Kontrola průchodu studiem zkontrolovali, zda máte všechny předměty splněné a je vše v pořádku.

Zároveň připomínáme některé termíny:

 • podání přihlášky k SZZ: vždy do 30. března včetně
 • splnění podmínek pro přístup k SZZ: vždy do 20. dubna včetně
 • Úspěšně ukončené všechny povinné a povinně volitelné předměty za celý studijní program a patřičný počet kreditů, pro bakalářské studium 180
 • Aktualizace všech informací v tématu Vaší práce v IS (tzn.musí být správně uveden vedoucí práce, název práce v jazyce ve kterém je psána a anglický název práce) vždy do 20. března včetně. Po tomto datu budou stávající informace z tématu překlopeny do archívu práce, který se tímto studentovi otevře pro nahrání práce
 • Vložení BP/DP do archívu v IS vždy do 30. března včetně

Pokud jste studenti, kteří studují předměty s kódy UPVK_xxxx měli byste si registrovat předměty:

 • BPp_ODBV Bakalářská práce - Projekt (JARO 2018)
 • BP_ODBV Bakalářská práce (PODZIM 2018)
 • BPd_ODBV Bakalářská práce - Dokončení Předchozí by jste již měli mít absolvován  (JARO 2019)

 Pokud jste studenti, kteří studují předměty s kódy FCxxxx měli byste si registrovat předměty:

 • FC_BPp Bakalářská práce - Projekt (JARO 2019)
 • FC_BP Bakalářská práce (PODZIM 2019)
 • FC_BPd Bakalářská práce - Dokončení (JARO 2020)

Přihlášky k SZZ jsou ke stažení na http://www.ped.muni.cz/studium/bc-a-mgr-studium/statni-zaverecne-zkousky.