Přístup studenta k SZZ

Vážení studenti,

blíží se konec vašeho studia, proto Vás chceme upozornit, abyste si v ISu v sekci Student / Závěr studia / Kontrola průchodu studiem zkontrolovali, zda máte všechny předměty splněné a je vše v pořádku.

Zároveň připomínáme některé termíny:

  • podání přihlášky k SZZ: vždy do 30. března včetně
  • splnění podmínek pro přístup k SZZ: vždy do 20. dubna včetně
  • Úspěšně ukončené všechny povinné a povinně volitelné předměty za celý studijní program a patřičný počet kreditů, pro bakalářské studium 180
  • Aktualizace všech informací v tématu Vaší práce v IS (tzn.musí být správně uveden vedoucí práce, název práce v jazyce ve kterém je psána a anglický název práce) vždy do 20. března včetně. Po tomto datu budou stávající informace z tématu překlopeny do archívu práce, který se tímto studentovi otevře pro nahrání práce
  • Vložení BP/DP do archívu v IS vždy do 30. března včetně

Zároveň by jste si již měli registrovat předmět:

  • "BPd_% Bakalářská práce - Dokončení" Předchozí by jste již měli mít absolvovány
  • BPp_% Bakalářská práce - Projekt (JARO 2014)
  • BP_% Bakalářská práce (PODZIM 2014)

Přihlášky k SZZ jsou ke stažení na http://www.ped.muni.cz/studium/bc-a-mgr-studium/statni-zaverecne-zkousky.