Partneři projektu

Partnery projektu Inovace akreditovaného bakalářského studijního oboru Učitelství praktického vyučování je pět středních odborných škol a jedna vysoká škola. S těmito školami máme uzavřené již dlouhodobé dohody o vzájemné spolupráci, které se týkají především zajišťování pedagogických praxí, včetně výběru tamních pedagogických pracovníků podílejících se organizačně a odborně na praxích, vymezení podmínek přípravy a realizace praxí.

Vybavení škol a personální obsazení je na velmi dobré úrovni a dostatečně reprezentativní pro uskutečnění pedagogických praxí studentů oboru Učitelství praktického vyučování.

Intregrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova 15
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113
Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií, Brno, Purkyňova 97 (dříve Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97)
Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g
Střední škola potravinářská, obchodní a služeb, Brno, Charbulova 106 (původně Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní, Brno, Jánská 22 a Střední škola potravinářská a služeb, Brno, Charbulova 106)
Vysoké učení technické v Brně