Konference Katedry fyziky, chemie a odborného vzdělávání PdF MU 2013

Učitelství praktického vyučování v kontextu doby

Termín: 21. 9. 2013

Místo konání: Pedagogická Fakulta MU, Poříčí 7 Brno, aula č. 50

Jaká je podstata navrženého tématu?

Učitel praktického vyučování – v minulosti nazýván zjednodušeně mistr – byl vždy vnímán jako odborník ve svém oboru, ale nikdo od něj neočekával výrazné pedagogické schopnosti. S tím by však dnes již neuspěl, současné střední odborné školství na něj klade zvýšené nároky i v oblasti pedagogicko – psychologické. Dalším důležitým aspektem profilu absolventa – učitele praktického vyučování – je finanční gramotnost, orientace v daňovém systému a legislativě, znalost základů managementu a marketingu, významnou roli dnes hrají informační a komunikační technologie.

 

Důvodem inovace studijního oboru Učitel praktického vyučování je snaha připravit absolventy tak, aby obstáli na trhu práce nejen jako kvalitní učitelé, ale i schopní a sebevědomí živnostníci a drobní podnikatelé, od nichž mohou žáci středních škol získat pro svůj život potřebné znalosti a dovednosti.

Konference se koná v rámci řešení projektu OPVK , CZ.1.07/2.2.00/15.0205

Název projektu - Inovace akreditovaného bakalářského studijního oboru Učitelství praktického vyučování.