Harmonogram a. r. 2018/2019

Harmonogram a. r. 2018/2019 je již dostupný na webu PdF MU (Harmonogram akademického roku na webu PdF MU) a v IS MU (Harmonogram akademického roku)