Harmonogram a. r. 2015/2016

Harmonogram a. r. 2015/2016 je již dostupný na webu PdF MU (Harmonogram akademického roku na webu PdF MU) a v IS MU (Harmonogram akademického roku)